อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การทดสอบ คุณภาพ อิฐบล็อก วงกลม WK-BLOCK ตามมาตรฐาน มอก.


นอกจาก เรื่องความสวยงาม ของตัวผลิตภัณท์อิฐบล็อกแล้ว เรื่องคุณภาพอิฐ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิต คอนกรีตบล็อกของวงกลม วันนี้ทางวงกลม WK-BLOCK จะนำเสนอ หลักใหญ่ๆ 3 เรื่อง ของการ ตรวจสอบคุณภาพ อิฐบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก และ มอก.57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก  มีเรื่องใดบ้าง

 

1. การทดสอบ การรับแรงอัด คอนกรีตบล็อก  คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก นี้จำเป็นต้องทดสอบด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค เพื่อคำนวนค่าการรับแรงอัด ว่าผ่านตามมาตรฐาน มอก.ที่กำหนดไว้หรือไม่

 

 

2. การทดสอบ ขนาด มิติพิกัด ของ คอนกรีตบล็อก ว่ามีขนาด มิติพิกัด ความหนาเปลือก ผนังกั้นโพรง และความสูง

 และความยาว ของคอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าตามที่กำหนดไว้หรือไม่ และความคลาดเคลื่่อน บวกลบ ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

 

3. ความหนาแน่น และ การดูดกลืนน้ำ ของ คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.แบ่งความหนาแน่น ออกเป็น 3 ประเภท คือ ความหนาแน่นน้ำหนักเบา น้ำหนักปานกลาง และ น้ำหนักทั่วไป และ กำหนดอัตราการดูดซึมน้ำ ของคอนกรีตบล็อก แต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คอนกรีตบล็อก ที่จำหน่าย จะเหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้ก่อสร้างตามลักษณะพื้นที่ในการก่อสร้างนั้น

 

 

ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี  Technical service Manager SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 

และคุณพิชัย ธรรมโชติ Technical service supervisor SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยาย อบรมในครั้งนี้ ณ.ห้องทดสอบ หจก.วงกลม สระบุรี ( WK-BLOCK LABORATORY )

 

 

 

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK อิฐตัน FAST BRICK

คอนกรีตบล็อกวงกลม จาก ขยะ อิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ

วงกลมบล็อก ขอร่วมเป็นส่วนหนึงในความสำเร็จ ในการวิจัย และ ร่วมกันพัฒนาจากขยะ อิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุ อิฐตัน FAST BRICK  ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ ลดขยะ ของเสีย

จากภาคอุตสาหกรรม  เป็นการช่วยกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืน 

 

 

 

 

อิฐบล็อก วงกลม มีกี่ขนาด เลือกอย่างไรบ้าง ?

อิฐบล็อก หรือ คอนกรีตบล็อก ( HOLLOW - BLOCK) ของ วงกลม มีหลากหลาย ความหนา โดยเริ่มขนาด ตั้งแต่

3 " , 4 " , 6" , 8" และ 12 "  ( 7 ซม . 9 ซม . 14 ซม . 19 ซม และ 30 ซม. ) โดย ความสูง และ ความยาว จะมีขนาดเท่ากันทั้งหมด ที่ ความสูง 19 ซม. และ ความยาว 39 ซม.  จำนวนก้อน ใช้งานต่อ 1 ตารางเมตร ใช้ อิฐบล็อก วงกลม 12.5 ก้อน  สามารถเลือกได้ ตามมาตรฐาน มอก.58 -2533 ( คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ) และ มาตรฐาน มอก.57-2533 ( คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ) แต่ มาตรฐาน มอก.57-2533 จะเริ่มต้นที่ อิฐบล็อก ความหนา ตั้งแต่ 4" ( 9 ซม.) ขึ้นไป ครับ

การก่ออิฐบล็อก จำเป็นต้องกรอกปูนที่ รู ด้วยหรือไม่

 คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก จะมีลักษณะ ที่มีรูกลวง ( Hollow block ) มีความสงสัยกันมากว่า จำเป็นต้องกรอกปูน ลงไปใน รู ด้วยหรือไม่ ?   บทความ Block talk วันนี้ วงกลม มีคำตอบให้ นะครับ

 

 คอนกรีตบล็อก ทั่วไป ในขนาด ความหนา อิฐบล็อก 7 ซม. และ อิฐบล็อก 9 ซม. จะมีรูตรงกลาง 3 รู และใน ขนาดอิฐบล็อก หนา 14 ซม.และ 19 ซม. จะมี ขนาดรูตรงกลาง 2 รู   โดยรู อิฐบล็อก ช่วยในการ ลดน้ำหนักของตัวอิฐ ทำให้การก่ออิฐ สะดวกรวดเร็ว และ ยังมีผลช่วยในการป้องกันความร้อน และ การกันเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ รู ตรงอิฐบล็อก ยังช่วยในการ เพิ่ม เสียบเหล็ก เสริมความแข็งแรง ของผนังได้อีกด้วย ( Reinfored concrete block )  ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว สำหรับผนังการก่อไม่รับน้ำหนักทั้วไป ( Non-load bearing wall ) กั้นห้อง หรือ โครงสร้างธรรมดา ไม่จำเป็นต้องกรอกปูนลงไปในรู แต่อย่างใดนะครับ  แต่ ใน กรณีที่จำเป็นต้องกรอกปูน ลงไปในรู มีดังนี้ครับ

1. การก่ออิฐบล็อกแถวแรก ที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้น

2. การก่อผนังรับน้ำหนัก ( load bearing wall ) ที่ออกแบบการเสริมเหล็กในช่องรู ที่กำหนด

 

 

 

ข้อควรระวัง : การกรอกปูนลงไปในรู อิฐบล็อก โดยไม่จำเป็น เป็นการเพิ่มโหลด น้ำหนัก ลงไปในโครงสร้าง ควรต้องปรึกษา วิศวกร ด้วยนะครับ

เทคนิคการก่ออิฐบล็อกโดยใช้เหล็กชุบ Galvanized

การก่ออิฐบล็อก หรือ คอนกรีตบล็อก โดยใช้เหล็กชุบ Galvanized เป็นการก่ออิฐบล็อกผนังที่มีความแข็งแรงสูง

และ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ มีการเลือกใช้วิธีนี้สำหรับงานผนังก่ออิฐบล็อก ที่สูง และต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน , โครงการก่อสร้างอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ และ โครงการคุณภาพต่างๆ 

โดยวงกลมบล็อก WK-BLOCK มีเทคนิคการก่อ ง่ายๆ ดังนี้

 

1. ใช้สว่านเจาะ เพื่อ วางเหล็ก Galvanized ทุกช่วงระยะก่ออิฐบล็อก 60 cm. 

 

2. เหล็กชุบ Galvanized ยึดด้วย M10 Expansion Bolt เข้ากับเสา หรือเสาเอ็น ทุกช่วงที่ก่ออิฐบล็อก ได้สูง 3 แถวแรก

 

เทคนิค นี้ผนังคอนกรีตบล็อกก็จะมีความแข็งแรงสูงมาก สามารถก่อได้สูง หลายเมตร

โดยเจาะจงเลือกใช้ คอนกรีตบล็อก คุณภาพทุกครั้ง เลือกใช้วงกลมบล็อกเท่านั้น WK-BLOCKนะครับ 

( ขอบคุณภาพจากโครงการ Thaioil Clean FUEL BY ITD )

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค