อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ค่า การกันเสียง STC อิฐตัน FAST BRICK

 

 ค่าการกันเสียง STC สำหรับงานผนังห้อง อาคารโดยทั่วไป มีความสำคัญมาก ในการเลือกใช้ วัสดุ กั้นระหว่างห้อง

 โดยเราจะพบว่า ปกติแล้ว ห้องพักทั่วไป จะกันเสียงไม่ค่อยดี โดยจะสังเกตุได้ว่า ผนังห้องพักตามคอนโด หรือ อพาร์เมนท์ ทั่วไป จะได้ยินเสียงการพูดคุย หรือ เสียงอื่นๆ เล็ดรอดเข้ามาตามผนังได้

ซึ่งตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาวขึ้นไป จะกำหนดค่่าการกันเสียง STC ไม่น้อยกว่า 50 เพื่อลดเสียงรบกวนเข้ามาในห้องพัก  จาการการทดสอบ WK-BLOCK พบว่า

 การกันเสียงอิฐตัน FAST BRICK 1 ชั้น ความหนา รวมฉาบ 10 ซม. ค่า STC อยู่ที่  46  

 ถ้าก่อ อิญตัน FAST BRICK 2 ชั้น ( Double wall )  ค่า การกันเสียง STC อยู่ที่ 74 

 

 อิฐตัน FAST BRICK ในการทำผนังห้อง จึงม่ีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ในการป้องกันเสียงรบกวน นอกจากนั้นยังมี

 คุณสมบัติทนไฟ 4 hrs. อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ผนังไม่ร้าว และแข็งแรง อีกด้วย

 

  

ปัญหาร้อยร้าวผนัง ในการก่อผนังอิฐบล็อก อิฐมอญ

 ในผนังการก่ออิฐบล็อก อิฐตัน หรือ อิฐมอญ อาจจะพบปัญหาร้อยร้าวที่ผนังหลังจากฉาบปูนเรียบร้อยแล้ว

 บทความ Block talk จะขอนำเสนอ หนึ่งในสาเหตุของปัญหา ที่อาจพบได้ 

 1. ใช้เครื่องมือ กรีด ร่อง ที่มีปัญหาเพื่อ ดูสาเหตุ ว่า ผนังอิฐบล็อก ร้าว เกิดที่จุดใหน

 2. ตรวจดูว่า ร้อยร้าว เกิดที่ ปูนก่อ หรือ ตัวอิฐบล็อก ตัวอิฐตัน FAST BRICK 

 3. แนวร้าวที่พบ ถ้าเกิดตามแนว ปูนก่อ ให้ สังเกตุว่า หน้างานเลือกใช้ ปูนผสมมือ หรือ ปูนก่อสำเร็จรูป ( มอร์ตาร์ )

     โดยปัญหา ส่วนใหญ่จะเกิดจาก ปูนผสมมือ

4. จากรูป จะเห็นได้ว่า รอยราว เป็นแนวยาว ตามแนวปูนก่อ ที่หน้างาน อาจจะผสมในสัดส่วนที่ทรายอาจจะเยอะไป

    ทำให้เกิดการยืดหดตัว สูง

5. แก้ไข โดยการกรีดเป็นร่องยาว และ อัดด้วย ปูนกาว และ ป้องกัน โดยเลือกใช้ ปูนก่อสำเร็จรูป (มอร์ตาร ) ที่ผสมมาเรียบร้อยแล้ว หรือ ใช้ปูนผสมมือ ที่ควบคุมสัดส่วน ให้ได้คุณภาพ

    ++ ผนังคุณภาพ เจาะจง เลือกใช้ อิฐตัน FAST BRICK จากวงกลมบล็อก เท่านั้นนะครับ ++

 

 

 

อิฐมอญ อิฐมวลเบา มีดีกันคนละแบบ

 

เป็นปัญหาที่มักพบกันบ่อยมากว่าใช้ วัสดุอะไร ทำบ้านดี เริ่มต้นด้วยเรื่องของ อิฐบล็อก เลยว่าจะใช้ อิฐ แบบไหนดีที่ทำให้บ้านเราคุ้มค่า เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ วันนี้เสนอ2 อย่างอิฐมอญ อิฐมวลเบา ดีไม่เหมือนกัน

ใช้ อิฐบล็อก มอญ อิฐบล็อก มวลเบา

คุณภาพบ้านจะดีหรือไม่ดี สามารถประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้าง ความชำนาญงานของช่าง เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณภาพของบ้าน ที่สร้างด้วยอิฐมวลเบา และอิฐมอญก่อ 2 ชั้น (มีช่องว่างตรงกลาง) แยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

คุณสมบัติทางกายภาพ อิฐมวลเบา หนา 10 เซนติเมตร เมื่อรวมน้ำหนักวัสดุรวมปูนฉาบจะหนัก 120กิโลกรัม ในขณะที่อิฐมอญก่อ 2 ชั้น (เว้นช่องว่างตรงกลาง) จะหนัก 180 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักของการก่ออิฐมอญจะมากกว่าทำให้ต้องเตรียมโครงสร้างเผื่อกันรับน้ำหนักในส่วนนี้ด้วย ทำให้ต้นทุนโครงสร้างเพิ่มขึ้น

การกันความร้อน   หากเป็นกรณีปกติ “อิฐมวลเบาจะมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าอิฐมอญประมาณ 8-11 เท่า แต่การก่อผนังภายนอกอิฐจะต้องมีความหนา 10 เซนติเมตร และผนังภายในหนา 7 เซนติเมตร ขึ้นไป จึงจะสามารถกันความร้อนได้ดี แต่ในกรณีใช้อิฐมอญก่อ 2 ชั้น ตัวช่องว่างตรงกลาง จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และอิฐแถวด้านในไม่สัมผัสความร้อนโดยตรง จึงทำให้คุณสมบัติตรงนี้ ของอิฐมอญจะมีความสามารถในการกันความร้อนได้ดีกว่า แต่การเว้นช่องว่างไม่ควรต่ำกว่า 5 เซนติเมตร

การกันเสียง ปกติอิฐมวลเบาจะกันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญประมาณ 20% แต่ในกรณีใช้อิฐมอญก่อ 2 ชั้น ช่องว่างตรงกลางจะทำหน้าเป็นฉนวนกันเสียงได้ดีกว่าเกือบ 2 เท่า แต่อิฐมวลเบาจะลดการสะท้อนของเสียงได้ดีกว่า

การกันไฟ  อิฐมอญก่อ 2 ชั้นมีฉนวนตรงกลาง จะกันไฟได้ดีกว่าอิฐมวลเบาเล็กน้อย

ความแข็งแรง การใช้งานทั่วไปไม่ต่างกัน แต่ผนังอิฐมอญจะเหมาะสำหรับการใช้วัสดุกรุผนังที่มีน้ำหนักมาก เช่น หินแกรนิต หรือหินอ่อน

 

การก่อสร้าง ความเรียบร้อยของการก่ออิฐมอญจะขึ้นอยู่กับฝีมือในการก่อให้ได้แนวดิ่งของช่างก่อ หากก่อไม่ได้แนวดิ่งและการฉาบความหนาของปูนไม่สม่ำเสมอ อาจจะทำให้ปูนฉาบเกิดการแตกร้าวได้ ใช้เวลาก่อนานกว่าเนื่องจากมีขนาดเล็ก รวมถึงขั้นตอนการเตรียมและจัดเก็บ

 

วัสดุซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียวัสดุจากการก่อสร้างไปมากพอสมควร ในขณะที่อิฐมวลเบาการสูญเสียวัสดุจะน้อยกว่า เพราะขั้นตอนการทำงานง่ายกว่า และวัสดุมีขนาดใหญ่แต่ละก้อนได้มาตรฐานเดียวกัน มีน้ำหนักเบาทำให้ก่อสร้างได้รวดเร็วและเรียบร้อยกว่า

 

ราคาวัสดุและค่าแรง เมื่อเทียบราคาวัสดุบวกค่าแรงต่อตารางเมตร อิฐมวลเบาหนา 10 เซนติเมตร ราคาเฉลี่ยประมาณ 360-400 บาท/ตารางเมตร ส่วนอิฐมอญก่อ 2  ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 400-420 บาท/ตารางเมตร 

 

นอกจากนี้การก่อ อิฐบล็อก มอญ 2 ชั้น หากก่อกินพื้นที่ด้านในมาก จะทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านลดลง แต่ปกติโดยทั่วไปช่างจะก่อเต็มหน้าเสา

 

 

 

จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่รวมมาให้นั้น ส่งผล ไปซื้อทั้งการจ้าง ช่าง การซื้อวัสดุต่างๆที่เราต้องใช้ เพื่อมาตกแต่ง ภายในบ้าน การสร้างบ้านนั้นก็เหมือนการหากหลัก ที่แข็งแรง ไม่อยากถูกหลอก การเลือก ซื้อ อิฐบล็อก ต่างๆก็สำคัญเช่นกัน


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก nucifer

คอนกรีตบล็อก ผิวโชว์ WK-BLOCK

คอนกรีตบล็อก วงกลม ( WK- BLOCK ) นอกจากจะมีคุณสมบัติที่ได้ตาม มาตรฐาน มอก.57-2533  เรื่องการรับแรงอัด ( Loadbearing wall) ที่มากกว่า 140 ksc. การดูดซึมน้ำ  (Water absorption ) ของ คอนกรีตบล็อก ที่น้อยกว่า 10 % และ สามารถทนไฟ ( Fire rating ) ได้ มากกว่า 4 ชม.แล้ว ยังมีคุณสมบัติเด่น ที่สามารถใช้ก่อโชว์แนว โชว์พื้นผิวที่เรียบสวยงาม ของบล็อกได้อีกด้วย ( smooth face concrete block )

 

 

สร้างบ้านควรใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา

 

จากที่เจ้าของกระทู้ได้ถามมา ขอแยกเป็นข้อๆ เพื่อตอบให้ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ความทนทาน อายุการใช้งาน

- อุณหภูมิภายในบ้าน

- การตกแต่ง ต่อเติม

 

ความทนทาน อายุการใช้งาน

     ในเรื่องของความทนทาน ความแข็งแกร่ง อิฐมอญ จะได้เปรียบมากกว่าเพราะส่วนผสมที่ทำมาจาก ดินเหนียวปนทราย ผสม แกลบ และขี้เถ้า นำเข้าเตาอบ การยึดเกาะของเนื้อผิวจึงมีมากกว่า สามารถทุบ สกัด เจาะ ฝังอุปกรณ์ต่างๆ ที่รับน้ำหนักมากๆ ซึ่งต่างจาก อิฐมวลเบา ที่มีส่วนผสมทำมาจาก ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียม มีรูพรุนอยู่ข้างในมากกว่า สามารถเกิดการแตกร้าวได้ง่ายกว่า

 

อุณหภูมิภายในบ้าน

คุณสมบัติในข้อนี้ต้องยกให้ อิฐมวลเบา เพราะเนื้ออิฐมีลักษณะเป็นฟองอากาศ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี แตกต่างจาก อิฐมอญ ที่เนื้ออิฐมีคุณสมบัติสะสมความร้อนได้ดี เมื่อโดนแสงแดดช่วงกลางวันจะแผ่ความร้อนเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งถ้าห้องไหนก่อด้วย อิฐมอญ ควรมีการถ่ายเทอากาศออกสู่ภายนอกได้ ไม่เช่นนั้นต้องเปิดแอร์สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก

 

การตกแต่ง ต่อเติม

อิฐมอญ นิยมนำมาตกแต่งในหลายสไตล์ สามารถใช่ก่ออิฐโชว์แนว สไตล์ลอฟท์ หรือวินเทจ ในขณะที่ อิฐมวลเบา จะถูกนำมาใช้ก่อผนัง และฉาบปูนทับทั่วไป เรื่องการต่อเติมทั้ง 2 แบบ สามารถทำได้เหมือนๆ กัน ขึ้นอยู่กับใช้งาน เช่น ถ้าจะต่อเติม เจาะแขวนสิ่งของที่รับน้ำหนักมาก ผนังส่วนนั้นควรใช้ อิฐมอญ จะดีกว่า

 

เพิ่มเติม

- ราคาของทั้ง 2 ชนิดแทบไม่ต่างกันมาก เพราะถ้ารวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ราคาจะสูงมาก – น้อย กว่าไม่เท่าไหร่

- อิฐมอญสามารถกันไฟได้นาน 2 ชม. ในขณะที่อิฐมวลเบาจะกันไฟได้นานกว่าถึง 4 ชม.

- ในการก่ออิฐ อิฐมวลเบาจะประหยัดเวลากว่า เพราะมีขนาดใหญ่และเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ต่างกับอิฐมอญที่มีขนาดเล็กกว่า

- น้ำหนักอิฐมวลเบาจะเบากว่าอิฐมอญ ประมาณ 2 เท่า

- การใช้พุก อิฐมอญควรใช้พุกพลาสติกสำหรับยึดสกรู เพื่อแขวนของ ส่วนอิฐมวลเบาต้องใช้พุกโลหะในการแขวนของ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก baanlaesuan
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค