อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ตารางเทียบ ราคาผนังอิฐ FAST BRICK VS.ผนังอิฐมอญ มือ VS.อิฐมอญ มอก.

ตารางต้นทุนผนัง อิฐตัน FAST BRICK เทียบกับ vs ผนังอิฐมอญ มือ vs อิฐมอญ มอก. ที่คามหนาผนัง 10 เซ็นติเมตร พบว่า ผนังอิฐตัน FAST BRICK ทดแทน อิฐมอญ ด้วยคุณสมบัติ ที่ดีกว่า แต่ราคา ถูกว่า โดยเฉลีย ตารางเมตรละ 100 บาท หรือ คิดเป็น 25 % ก่อสร้างได้รวดเร็ว สนใจ ติดต่อ 084 675 4002 , 081 634 5288 

ตารางผลิตภัณท์ คอนกรีตบล็อกผนัง วงกลม

 

ตาราง ผลิตภัณท์ คอนกรีตบล็อก วงกลม WK- BLOCK 

 

การคำนวณ ค่า u value คอนกรีตบล็อก

ตัวอย่างการคำนวณ ค่า U value

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม ( W/m2 c) คอนกรีตบล็อกวงกลม

 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ตารางที่ 1.1 ค่าความต้านทานความร้อนของฟีล์มอากาศสำหรับผนังอาคาร

ค่า Ri = 0.12 , ค่า Ro =0.044

Rt = Ro + R + Ri + R อื่นๆ โดย ค่า R หาจาก ความหนาผนัง / ค่า K

R ของ อิฐตัน FAST BRICK = 0.07 m/ 0.726 = 0.096

Rt = 0.26+0.042 = 0.302

ค่า R ของปูนฉาบ (ซิเมนต์ผสมทราย ) จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ค่า k = 0.72 ที่ฉาบความหนา 3 ซม (ด้านละ 1.5 cm. )

R ปูนฉาบ = 0.03 /0.72 = 0.042

R ของ คอนกรีตบล็อก 7 ซม = 0.07 m/ 0.436 = 0.16

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148   ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.324 + 0.042+0.148 = 0.514

R ของ คอนกรีตบล็อก 9 ซม = 0.07 m/0.456 =0.153

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148 ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.317+0.042+0.148 =0.507

R ของคอนกรีตบล็อก 14 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.14/0.456 = 0.307
ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt =0.471+0.042+0.16 =0.673

R ของคอนกรีตบล็อก 19 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.19/0.456 =0.417

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt = 0.581 + 0.042+0.16= 0.783

ค่า U = 1 /Rt   ( รวมผนังฉาบ )

ค่า U ของ อิฐตัน FAST BRICK = 1/0.302 = 3.31 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 7 cm.  = 1/0.514 = 1.945 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 9 cm. = 1/0.507= 1.972 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 14 cm. = 1/0.673= 1.485 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 19 cm. = 1/0.783= 1.28 w/m2 .c

 

ตัวอย่าง ค่า U ของอิฐมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ ลบม.

นำค่า K = 0.18 จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่างๆ

R ของอิฐมวลเบา = 0.075 /0.18 = 0.416   (อิฐมวลเบาความหนา 7.5 cm)

R ของปูนฉาบอิฐมวลเบา = 0.02/0.326 =0.061

U = 1 / (0.044 + 0.416 +0.12+ 0.061) = 1.56 w/m2.c


 

อิฐ Fast Brick แทนอิฐมอญ ก่อเร็ว

 

 

อิฐตัน FAST BRICk วงกลม แทนอิฐมอญ ก่อเร็ว ก่อไว หน้างานสะอาด

ด้วยอิฐคอนกรีคคุณภาพสูง เทียบเท่า อิฐมอญ 5 ก้อน อิฐ fast Brick ก่อได้รวดเร็วกว่า

ผนังมีความแข็งแรงสูง ตามมาตรฐานมอก 59 และ มอก.60 ผนัง ฉาบได้ทั่วไป ลดการแตกร้าว

เนื่องจากอิฐ Fast Brick ดูดซึมน้ำต่ำมาก ( 5% )  กันเสียง 46 เดเซบิล

+++ ผนัง อิฐ Fast Brick แข็งแรงกว่า แต่ ถูกกว่าผนังอิฐมอญ++++

สนใจอิฐวงกลม ติดต่อโทร 084 675 4002 , 081 634 5288 id line: wkblock

ค่าการนำความร้อน ของ คอนกรีตบล็อก

ค่าการนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม  นอกจากจะมีคุณสมบัติ เรื่อง ความแข็งแรง ( Compressive strength )  คุณสมบัติ เรื่องการ ทนไฟ ( Fire rate ) คุณสมบัติ เรื่องการ กันเสียง ( Noise resistance ) และ คุณสมบัติ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ ผนัง คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม มีค่าการนำความร้อน ดังนี้  ( ทดสอบโดย กรมวิทยาศาตร์บริการ )

1. อิฐตัน FAST BRICK           มีค่า 0.726  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

2. อิฐ คอนกรีตบล็อก 7 cm.    มีค่า  0.436  วัตต์ต่อเมตร- เคลวิน

3. อิฐ คอนกรีตบล็อก 9 cm.    มีค่า  0.456  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

จะเห็นได้ว่า ค่าการนำความร้อน คอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าน้อยกว่า ค่าการนำความร้อน ของ อิฐมอญ ที่มีค่าระหว่าง 1.1-1.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน และ มีค่า สูงกว่า ค่าการนำความร้อนของ อิฐมวลเบา ที่มีค่าระหว่าง 0.1-0.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน ไม่มากนัก

คอนกรีตบล็อก วงกลม จึงเป็นผนัง คอนกรีต ที่มีความคุ้มค่า แข็งแรง เหมาะกับ สภาพ ภูมิอากาศประเทศไทย ซึงเป็นเขตร้อนชื้น ด้วยคุณสมบัติ ที่ครบถ้วน ปลอดภัย ต่อ อัคคีภัย การเป็นเชื้อรา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของสินค้า โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , id line : wkblock , Tel. 081 6345 288

WK-TEAM

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค