อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การทนไฟ ผนัง คอนกรีตบล็อก

ผนัง คอนกรีตบล็อก นอกจาก จะมีจุดเด่น ใน เรื่อง ความแข็งแรง ,การกันเสียง , ก่อสร้างได้รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพงแล้ว อีกจุดเด่น ที่เป็นเลิคของผนัง คอนกรีตบล็อก คือ เรื่องการ ทนไฟ ( FIRE RATING )

การทนไฟ ผนังคอนกรีตบล็อก ทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ที่ทดสอบ ใน 2 เรื่อง

1. ความเป็น ฉนวน ( Insulation )   คือ อุณหภูมิ ของผนัง คอนกรีตบล็อกภายนอก ไม่เกิน 139 องศาเซลเซียส

2. ความแข็งแรง ของผนัง ( Integrity ) ผนังคอนกรีตบล็อก ไม่มี เปลวไฟ หรือ ก็าซ ออกจากผนัง

คอนกรีตบล็อก วงกลม ทุกขนาด ผ่านการทดสอบ มาตรฐานการทนไฟ 4 hrs. โดยทดสอบ

แบบไม่ฉาปปูน และ ไม่มีการกรอกปูน ลงในตัว คอนกรีตบล็อก  

ท่านใด สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ contact@wkblock .com นะครับ

 

การทำคานเอ็น เสาเอ็น ผนัง อิฐบล็อก

เทคนิค การทำเสาเอ็น คานเอ็น ผนัง อิฐบล็อก

1. ใช้เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้น ปอกลูกโซ๋ขนาด 6 มม. ความกว้าง

    เท่ากับความหนาอิฐบล็อก ความลึก 10 ซม.

2. เลือกใช้ปูน ซิเมนต์ ปอร์ตแลน ชนิด ที่ 1 ผสม หินเกล็ด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเสาเอ็น

3. เสาเอ็น คานเอ็น ควรมี ทุกๆ ผนังอิฐบล็อกพื้นที่ 10 ตารางเมตร

เพียงเท่านี้ ผนังอิฐบล็อก ก็จะแข็งแรง คงทน ครับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกียวกับ อิฐบล็อก ติดต่อเรา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , line :wkbock

### วงกลมบล็อก อิฐบล็อก คุณภาพ ส่งตรงเวลา ทั่วไทย ####

อิฐ FASTBRICK สร้างบ้านได้ทั้งหลัง

อิฐ FAST BRICK by WK-BLOCK เป็น อิฐตัน ทดแทน อิฐมอญ ด้วย คุณสมบัติเด่น

** อิฐ FB 1 ก้อน = อิฐมอญ 10 ก้อน  ก่อเร็วกว่า อิฐมอญ 5-8 เท่า**

** ได้มาตรฐาน มอก. ทุกก้อน**

** อัตราการดูดซึมน้ำ ต่ำ > 8 % ฉาบง่าย **

** เทียบราคาต่อตรม. ถูกกว่าอิฐมอญ**

 

อิฐตัน FAST BRICK สามารถ สร้างบ้านได้ทั้งหลัง ทั้งห้องน้ำ ผนังภายใน และ ภายนอกของบ้าน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ได้ 5-8 เท่า ในงวดงานก่อผนัง การเจาะ ตอกตะปู สามารถเจาะ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติ ในตัว อิฐตัน FAST BRICK ที่แข็งแกร่ง ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง

ตารางเทียบ อิฐตัน FAST BRICK กับ อิฐมอญ

ตารางเปรียบเทียบ อิฐตัน FASTBRICK (70x150x300) กับ อิฐมอญ มอก. (65x140x40 มม.)

รายละเอียดวัสดุ                     อิฐตัน FAST BRICK                      อิฐมอญ

1. จำนวนวัสดุ                          22 ก้อน / ตรม.                           120 ก้อน/ตรม.

2. สูญเสีย / ตรม.                       2 ก้อน                                       10 ก้อน

3. ราคาอิฐ /ตรม.                      110 บาท                                   160 บาท

4. จำนวนปูนก่อ ลบม.                 0.008                                       0.025

    ราคาปูนก่อ /ตรม.                   16 บาท/ ตรม.                             50 บาท/ตรม.

5.  ราคาปูนฉาบ 80 บาท/ถุง        1.1 ถุง                                       1.4 ถุง

    ความหนา 1.5 ซม.                   88 บาท/ ตรม.                           112 บาท / ตรม.

6.  ค่าแรงการก่ออิฐ /ตรม.             50 บาท                                     80 บาท

   ราคารวม /ตรม.                      264 บาท                                    402 บาท

 อิฐตัน FAST BRICK ทดแทน อิฐมอญ ประหยัด ตรม.ละ 138 บาท ลดค่าใช้จ่าย 35 %

การควบคุม คุณภาพ การผลิต อิฐบล็อก

การควบคุม กระบวนการผลิต อิฐบล็อก มี 11 ขั้นตอน ที่สำคัญ

1. การรับ วัตถุดิบ : ชนิดและ น้ำหนักวัตถุดิบถูกต้อง
2. ตรวจสอบวัตถุดิบ : ตรวจสอบ ความสะอาด , F.M วัตถุดิบ
3. การจัดเก็บวัตถุดิบ : จัดเก็บแยก ชนิด ถูกต้อง
4. กำหนด สัดส่วน : คำนวณ สูตรในการผสม ( MIX DESIGN ) ของ อิฐบล็อก
5. ผสมวัตถุดิบ : ผสม คลุกเค้า ให้ได้ ตามที่คำนวณ ไว้
6. ปั้มขึ้นรูป : การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก
7. ตรวจสอบระหว่างผลิต : ตรวจสอบ เวลา การผสม , w/c ratio , ระยะเวลาอัดขึ้นรูป , น้ำหนัก วัตถุดิบ ถูกต้อง
8. บ่มผลิตภัณท์ : บ่มคอนกรีตบล็อก ด้วยน้ำสะอาด ไม่น้อยกว่า 7 วัน
9. ตรวจสอบภายใน : ตรวจสอบ ขนาด อิฐบล็อก , การรับแรงอัดอิฐบล็อก , การแตกร้าว
10. ตรวจสอบภายนอก : ส่งตัวอย่างไป สถาบัน กลาง เพื่อทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก.
11. การจัดจำหน่าย : การประทับ ตรา มอก.บนอิฐบล็อก , ชนิดของผลิตภัณท์ อิฐบล็อก

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค