อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

คอนกรีตบล็อก มีรู จำเป็นต้องกรอกปูนหรือไม่ ?

 คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก ที่มี รูตรงกลาง 2 ช่อง จำเป็นต้องกรอกปูนในรู ให้เต็มหรือไม่ ?

 วงกลมบล็อก มีคำตอบให้นะครับ  คอนกรีตบล็อก หรือ เรียกกันว่า HOLLOW BLOCK โดย อิฐบล็อก

 จะมีช่องว่างรูตรงกลาง 2 รู เพื่อ ลดน้ำหนักคอนกรีตบล็อก และ เป็นช่องว่างอากาศ เพื่อกันความร้อน และกันเสียงได้ดี

 โดยลักษณะการใช้สำหรับกำแพงโดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องกรอกปูนลงในรู นะครับ

 

แต่ สำหรับงานก่อสร้างผนังคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (Load bearing wall ) ทีมีการออกแบบเสร็มเหล็กในผนังอิฐบล็อก รูของอิฐบล็อกจะถูกเสียบด้วยเหล็ก จำเป็นต้องกรอกปูนในรูที่มีเหล็กนะครับ 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค