อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การทดสอบแรงอัดคอนกรีตบล็อก

 การทดสอบแรงอัดคอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก ( Compressive strength Test block )

 ตามมาตรฐาน อิฐบล็อก มอก.57 และ มอก.58 กำหนดค่าการรับแรงอัดต่างกัน เนื่องจาก มอก.57 สำหรับคอนกรีตบล็อก

 รับน้ำหนัก ต่างจาก มอก.58 สำหรับคอนกรีตบล็อก ไม่รับน้ำหนัก

 โดย มอก 57 กำหนดค่าการรับแรงอัดอิฐบล็อก ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม ต่อ ตรม.ซม ( ksc.)

  และ มอก.58 กำหนดค่าการรับแรงอัดอิฐบล็อก ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม ต่อ ตรม.ซม. ( ksc.)

 พื้นที่คอนกรีตบล็อก คำนวณจากพื้นที่สุทธิ ที่หักจาก รูโพรง ของคอนกรีตบล็อกออกไป 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค