อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ปัญหาร้อยร้าวผนัง ในการก่อผนังอิฐบล็อก อิฐมอญ

 ในผนังการก่ออิฐบล็อก อิฐตัน หรือ อิฐมอญ อาจจะพบปัญหาร้อยร้าวที่ผนังหลังจากฉาบปูนเรียบร้อยแล้ว

 บทความ Block talk จะขอนำเสนอ หนึ่งในสาเหตุของปัญหา ที่อาจพบได้ 

 1. ใช้เครื่องมือ กรีด ร่อง ที่มีปัญหาเพื่อ ดูสาเหตุ ว่า ผนังอิฐบล็อก ร้าว เกิดที่จุดใหน

 2. ตรวจดูว่า ร้อยร้าว เกิดที่ ปูนก่อ หรือ ตัวอิฐบล็อก ตัวอิฐตัน FAST BRICK 

 3. แนวร้าวที่พบ ถ้าเกิดตามแนว ปูนก่อ ให้ สังเกตุว่า หน้างานเลือกใช้ ปูนผสมมือ หรือ ปูนก่อสำเร็จรูป ( มอร์ตาร์ )

     โดยปัญหา ส่วนใหญ่จะเกิดจาก ปูนผสมมือ

4. จากรูป จะเห็นได้ว่า รอยราว เป็นแนวยาว ตามแนวปูนก่อ ที่หน้างาน อาจจะผสมในสัดส่วนที่ทรายอาจจะเยอะไป

    ทำให้เกิดการยืดหดตัว สูง

5. แก้ไข โดยการกรีดเป็นร่องยาว และ อัดด้วย ปูนกาว และ ป้องกัน โดยเลือกใช้ ปูนก่อสำเร็จรูป (มอร์ตาร ) ที่ผสมมาเรียบร้อยแล้ว หรือ ใช้ปูนผสมมือ ที่ควบคุมสัดส่วน ให้ได้คุณภาพ

    ++ ผนังคุณภาพ เจาะจง เลือกใช้ อิฐตัน FAST BRICK จากวงกลมบล็อก เท่านั้นนะครับ ++

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค