อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การก่ออิฐบล็อก จำเป็นต้องกรอกปูนที่ รู ด้วยหรือไม่

 คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก จะมีลักษณะ ที่มีรูกลวง ( Hollow block ) มีความสงสัยกันมากว่า จำเป็นต้องกรอกปูน ลงไปใน รู ด้วยหรือไม่ ?   บทความ Block talk วันนี้ วงกลม มีคำตอบให้ นะครับ

 

 คอนกรีตบล็อก ทั่วไป ในขนาด ความหนา อิฐบล็อก 7 ซม. และ อิฐบล็อก 9 ซม. จะมีรูตรงกลาง 3 รู และใน ขนาดอิฐบล็อก หนา 14 ซม.และ 19 ซม. จะมี ขนาดรูตรงกลาง 2 รู   โดยรู อิฐบล็อก ช่วยในการ ลดน้ำหนักของตัวอิฐ ทำให้การก่ออิฐ สะดวกรวดเร็ว และ ยังมีผลช่วยในการป้องกันความร้อน และ การกันเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ รู ตรงอิฐบล็อก ยังช่วยในการ เพิ่ม เสียบเหล็ก เสริมความแข็งแรง ของผนังได้อีกด้วย ( Reinfored concrete block )  ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว สำหรับผนังการก่อไม่รับน้ำหนักทั้วไป ( Non-load bearing wall ) กั้นห้อง หรือ โครงสร้างธรรมดา ไม่จำเป็นต้องกรอกปูนลงไปในรู แต่อย่างใดนะครับ  แต่ ใน กรณีที่จำเป็นต้องกรอกปูน ลงไปในรู มีดังนี้ครับ

1. การก่ออิฐบล็อกแถวแรก ที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้น

2. การก่อผนังรับน้ำหนัก ( load bearing wall ) ที่ออกแบบการเสริมเหล็กในช่องรู ที่กำหนด

 

 

 

ข้อควรระวัง : การกรอกปูนลงไปในรู อิฐบล็อก โดยไม่จำเป็น เป็นการเพิ่มโหลด น้ำหนัก ลงไปในโครงสร้าง ควรต้องปรึกษา วิศวกร ด้วยนะครับ

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค