อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK อิฐตัน FAST BRICK

คอนกรีตบล็อกวงกลม จาก ขยะ อิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ

วงกลมบล็อก ขอร่วมเป็นส่วนหนึงในความสำเร็จ ในการวิจัย และ ร่วมกันพัฒนาจากขยะ อิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุ อิฐตัน FAST BRICK  ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ ลดขยะ ของเสีย

จากภาคอุตสาหกรรม  เป็นการช่วยกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืน 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค