อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การทดสอบ คุณภาพ อิฐบล็อก วงกลม WK-BLOCK ตามมาตรฐาน มอก.


นอกจาก เรื่องความสวยงาม ของตัวผลิตภัณท์อิฐบล็อกแล้ว เรื่องคุณภาพอิฐ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิต คอนกรีตบล็อกของวงกลม วันนี้ทางวงกลม WK-BLOCK จะนำเสนอ หลักใหญ่ๆ 3 เรื่อง ของการ ตรวจสอบคุณภาพ อิฐบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก และ มอก.57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก  มีเรื่องใดบ้าง

 

1. การทดสอบ การรับแรงอัด คอนกรีตบล็อก  คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก นี้จำเป็นต้องทดสอบด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค เพื่อคำนวนค่าการรับแรงอัด ว่าผ่านตามมาตรฐาน มอก.ที่กำหนดไว้หรือไม่

 

 

2. การทดสอบ ขนาด มิติพิกัด ของ คอนกรีตบล็อก ว่ามีขนาด มิติพิกัด ความหนาเปลือก ผนังกั้นโพรง และความสูง

 และความยาว ของคอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าตามที่กำหนดไว้หรือไม่ และความคลาดเคลื่่อน บวกลบ ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

 

3. ความหนาแน่น และ การดูดกลืนน้ำ ของ คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.แบ่งความหนาแน่น ออกเป็น 3 ประเภท คือ ความหนาแน่นน้ำหนักเบา น้ำหนักปานกลาง และ น้ำหนักทั่วไป และ กำหนดอัตราการดูดซึมน้ำ ของคอนกรีตบล็อก แต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คอนกรีตบล็อก ที่จำหน่าย จะเหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้ก่อสร้างตามลักษณะพื้นที่ในการก่อสร้างนั้น

 

 

ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี  Technical service Manager SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 

และคุณพิชัย ธรรมโชติ Technical service supervisor SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยาย อบรมในครั้งนี้ ณ.ห้องทดสอบ หจก.วงกลม สระบุรี ( WK-BLOCK LABORATORY )

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค