อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 60 x ุ60 ซม.

อิฐบล็อกช่องลม วงกลม WK-BLOCK นอกจากจะมีขนาด ทั่วไป สูง 19 ซม ยาว 39 ซม.แล้ว  อิฐบล็อก ช่องลม วงกลม ยังมีขนาดใหญ่ คือ ขนาด 60 ซม x 60 ซม. ช่วยในการติดตั้งอิฐบล็อก ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยยังคง

สภาพความแข็งแรง สะดวก รวดเร็ว ไม่แตกหักง่าย สามารถออกแบบลวดลาย ได้ตามต้องการ

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค