อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

มอก.57 และ มอก.58 คือ อะไร

มอก.57 และ มอก. 58 คืออะไร ?

 

1. มอก.57 -2533 คือ มาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกผนังรับน้ำหนัก  ที่กำหนดหลักเกณท์ คุณภาพ ของ คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก ไว้ 4 เรื่องสำคัญ คือ 1. ผนังเปลือกของอิฐบล็อกต้องไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร . 2. การรับแรงอัดของอิฐบล็อก เฉลี่ย 3 ก้อน ไม่น้อยกว่า 140 ksc. 3. การดูดซึมความชื้น ( สำหรับอิฐบล็อกที่ควบคุมความชื้น ) ไม่เกินกว่า 5 %  4. มิติพิกัดของอิฐบล็อกคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  โดยหลักเกณท์ สำคัญดังกล่าว อ้างอิงจาก มาตรฐานอเมริกา ASTM C140 และ ASTM C90

2. มอก.58- 2533 คือ มาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกผนังไม่รับน้ำหนัก โดยกำหนดหลักเกณท์ อิฐบล็อก ที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การรับแรงอัดของอิฐบล็อก เฉลี่ย 3 ก้อนไม่น้อยกว่า 25 ksc. 2. มิติพิกัดของอิฐบล็อก คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มิลลิเมตร อ้างอิงจาก มาตรฐานอเมริกา ASTM เช่นเดียวกัน

    คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก แม้ว่า หน้าตา ขนาด ผลิตภัณท์จะเหมือนกันก็ตาม แต่ ด้านใน ส่วนผสม ลักษณะผิว ถูกออกแบบมา ตามหลักเกณท์ มาตรฐานต่างๆ ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ก่อนที่จะใช้ หรือ เลือกซื้อ ผลิตภัณท์ อิฐบล็อกต่างๆ โปรด โทรสอบถาม เรา เพื่อเลือกใช้อิฐบล็อก ให้เหมาะสม ตรงตามหลักเกณท์ที่กำหนดของโครงสร้าง งานนั้น ๆ นะครับ  ทาง วงกลมบล็อก ยินดีให้บริการ ครับ

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค