อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การควบคุม คุณภาพ การผลิต อิฐบล็อก

การควบคุม กระบวนการผลิต อิฐบล็อก มี 11 ขั้นตอน ที่สำคัญ

1. การรับ วัตถุดิบ : ชนิดและ น้ำหนักวัตถุดิบถูกต้อง
2. ตรวจสอบวัตถุดิบ : ตรวจสอบ ความสะอาด , F.M วัตถุดิบ
3. การจัดเก็บวัตถุดิบ : จัดเก็บแยก ชนิด ถูกต้อง
4. กำหนด สัดส่วน : คำนวณ สูตรในการผสม ( MIX DESIGN ) ของ อิฐบล็อก
5. ผสมวัตถุดิบ : ผสม คลุกเค้า ให้ได้ ตามที่คำนวณ ไว้
6. ปั้มขึ้นรูป : การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก
7. ตรวจสอบระหว่างผลิต : ตรวจสอบ เวลา การผสม , w/c ratio , ระยะเวลาอัดขึ้นรูป , น้ำหนัก วัตถุดิบ ถูกต้อง
8. บ่มผลิตภัณท์ : บ่มคอนกรีตบล็อก ด้วยน้ำสะอาด ไม่น้อยกว่า 7 วัน
9. ตรวจสอบภายใน : ตรวจสอบ ขนาด อิฐบล็อก , การรับแรงอัดอิฐบล็อก , การแตกร้าว
10. ตรวจสอบภายนอก : ส่งตัวอย่างไป สถาบัน กลาง เพื่อทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก.
11. การจัดจำหน่าย : การประทับ ตรา มอก.บนอิฐบล็อก , ชนิดของผลิตภัณท์ อิฐบล็อก

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค