อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การทนไฟ ผนัง คอนกรีตบล็อก

ผนัง คอนกรีตบล็อก นอกจาก จะมีจุดเด่น ใน เรื่อง ความแข็งแรง ,การกันเสียง , ก่อสร้างได้รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพงแล้ว อีกจุดเด่น ที่เป็นเลิคของผนัง คอนกรีตบล็อก คือ เรื่องการ ทนไฟ ( FIRE RATING )

การทนไฟ ผนังคอนกรีตบล็อก ทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ที่ทดสอบ ใน 2 เรื่อง

1. ความเป็น ฉนวน ( Insulation )   คือ อุณหภูมิ ของผนัง คอนกรีตบล็อกภายนอก ไม่เกิน 139 องศาเซลเซียส

2. ความแข็งแรง ของผนัง ( Integrity ) ผนังคอนกรีตบล็อก ไม่มี เปลวไฟ หรือ ก็าซ ออกจากผนัง

คอนกรีตบล็อก วงกลม ทุกขนาด ผ่านการทดสอบ มาตรฐานการทนไฟ 4 hrs. โดยทดสอบ

แบบไม่ฉาปปูน และ ไม่มีการกรอกปูน ลงในตัว คอนกรีตบล็อก  

ท่านใด สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ contact@wkblock .com นะครับ

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค