อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐบล็อกช่องลม วงกลม JUMBO ขนาด 7.5x40x60cm.

อิฐบล็อกช่องลมวงกลม ขนาดใหญ่ ( JUMBO) ความหนา 7.5 ซม.สูง 40 ซม.ยาว 60 ซม.

สามารถออกแบบดีไซต์รูปแบบได้ตามต้องการ ผสมด้วยวัสดุเหลือทิ้ง  ( waste ) หรือ วัสดุอื่นๆ โดยยัง

คงความแข็งแรง สวยงาม และยกติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

 

 

ขอเรียนแจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 28 ธค.66 - 2 มค 67.

 

หจก.วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด ขอเรียนแจ้งวันหยุดในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 โดยจะเปิดบริการปกติในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567

คอนกรีตบล็อก จาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( WASTE to Concrete BLOCK )

งกลมบล็อก (WK-BLOCK) ร่วมกับ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หัวหน้าทีมคิดค้น นวัตกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านเราคิอ การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทำเป็น คอนกรีต ,อิฐบล็อก ,คอนกรีคบล็อกช่องลมต่างๆ โดยนำม่าเป็นส่วนผสมแทน ทราย และหินฝุ่น โดยยังคงคุณสมบัติของอิฐบล็อกที่ดี ในเรื่องของความแข็งแรง กา่รทนไฟ การเป็นฉนวนกันความร้อน สอดคล้องกับนโยบายของวงกลมบล็อกที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากขยะกลายเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ได่้ เพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาปีละ 400,000 ตันลดน้อยลง

ยินดีต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT ) เยี่ยมชมโรงงานวงกลม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทีมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) นำโดย คุณปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ คุณเฉลิมพล บุญส่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่นักวิจัย กฟผ. ให้่เกียรติเยียมชม โรงงานวงกลม (WK-BLOCK ) ณ.โรงงานสระบุรี เพื้่อเยี่ยมชม กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก บล้อกตัวหนอน แผ่นปูทางเท้า เพื้อแลกเปลี่ยน และนำวัสดุ เถ้าลอย (FLY ASH) มาใช้ในกระบวนการวิจัยคอนกรีต ตามที่ กฟผ.

มีนโยบายการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กลับมาใช่ใหม่โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค