อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ เลือกใช้อิฐ วงกลม

 

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ มั่นใจ เลือกใช้ อิฐบล็อก ช่องลม ลวดลาย จาก วงกลม WK-BLOCK ที่ผลิตขึ้นตามแบบ (Made to Order ) ที่ต้องการ โดยมีความแข็งแรงของตัวอิฐ สามารถก่อได้สูงหลายชั้น ยังคงความสวยงาม นอกจาก อิฐช่องลม ผนังภายนอกแล้ว ผนังภายในอาคารเรียน มั่นใจเลือกใช้ อิฐตัน Fast Brick มอก.59-2561 และ  มอก.2895 -2561 แทนอิฐมอญ มั่นใจได้เรื่อง การกันเสียง คุณสมบัติการทนไฟ ส่งมอบงานก่อสร้างได้ทันเวลา ในงบประมาณที่ถูกกว่าผนังอิฐมอญ และผนังอื่่นๆ ครับ  ผนังอิฐคุณภาพ เจาะจงเลื่อกใช้ผนังอิฐ จากวงกลม นะครับ

อิฐตัน FAST BRICK และ บล็อกวงกลม ได้รับการรับรอง Made in Thailand

อิฐตัน ฟาสบริก FAST Brick และ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ได้รับการรับรอง

 ++  สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย 

 ++  โดยธุรกิจ ที่จดทะเบียนถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย 

 ++  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการรับรอง จากสภาอุตสาหกรรมไทย

 เป๋นสินค้า Made in Thailand อักษรย่อ Mit

ขอขอบคุณ American Embassy RDPF มั่นใจเลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 วงกลมบล็อก WK-BLOCK ขอขอบคุณ โครงการ American Embassy RDPF ( Regional Diplomatic Pouch Facility ) Location : Rajdamri ที่มั่นใจ คุณภาพคอนกรีคบล็อกวงกลม รหัส WK-6 ขนาด 14 x19x39 cm TIS 57-2560 SMOOTH SURFACE ผิวละเอียด ที่สามารถก่อโชว์แนว โดยไม่ต้องฉาบผิว

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค