อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับคณะทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญา 1 และ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางคณะทำงาน ที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา1 และ สัญญา2

 ให้เกียรติเยียมชม รงงาน คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ณ. จังหวัดสระบุรี เข้าชมกระบวนการผลิต อิฐบล็อก   การทดสอบวัสดุคอนกรีตบล็อก  ตามมาตรฐานของโครงการรถไฟฟ้า และตามมาตรฐาน มอก. คอนกรีตบล็อก

นำโดยคุณวิชิต อสัมพินทรัพย์ ( Deputy Resindent Engineer) คุณ บุญเลิศ ภักดีสม ( QC specialist ) และคณะทำงานโครงการฯ

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ ทีม SCG Home-Consumer solution business sheet เข้าเยียมชม รง.วงกลม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  บริษัท SCG Cement -Builiding Materials co.ltd หน่วยงาน 

SCG Home-Consumer solution business sheet ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

ชมกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานมอก.  การขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก เพื่อเลื่อกใช้ในโครงการคุณภาพต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา เลือกใช้อิฐบล็อก วงกลม

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ไว้วางใจให้ หจก.วงกลม WK-BLOCK เป็นผู้ผลิตสำหรับงานดีไซน์สไตล์ พิเศษ ( Special concrete block )

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โรงงาน วงกลม ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 2563

มื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พศ 2563 โรงงานวงกลม WK-BLOCK ได้ซ้อมแผนดับเพลิง และการอพยพเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุไฟใหม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่โรงงานคำนึงถึงความปลอดภัย ในการทำงาน

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค