อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) ในรัชสมัยของพระองค์

สยามประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความ

ผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด

ยินดีต้อนรับ นศ ฝึกงานโครงการ Excellence Model School เข้าเยียมชม โรงงานวงกลม

 

ยินดีต้อนรับ นศ.ฝึกงานโครงการ Excellence Model school จำนวน 95 คนเข้าเยียมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

มื่อวันที่  3 กันยายน พศ. 2562 ตามที่มีโครงการ ภาครัฐ ' ฝีมือชนคนสร้างชาติ'  โดย SCG ได้รับนโยบายดังกล่าว เป็นหลักสูตร การฝึกงานที่สถานที่ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาช่างเทคนิค ให้พร้อมเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และ รองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ รวมถึง สนับสนุน ส่งเสริมให้ นศ. มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และ ปรับตัวให้เข้ากับการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ยินดีต้อนรับ คณะ Audit CKST Joint Venture MRT Orange Line เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 ยินดีต้อนรับ คณะ ตรวจสอบคุณภาพ Internal Audit Supplier  โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม

 MRT Orange Line ( East section ) Project CKST Joint Venture เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 WK-BLOCK เพื่อตรวจสอบ ข้้นตอน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ของ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 นำโดย คุณพุฒิพงษ์ แก้วสุข  Q.A Inspector เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ คณะ DURA เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงกลม

 

 ยินดีต้อนรับ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจัดจำหน่าย คอนกรีตบล็อกวงกลม (WK-BLOCK ) ผ่านร้าน Modren trade ในแบรนด์ DURA นำพนักงานขาย ประมาณ 35 ท่าน เข้าชมกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความรับรู้และ  มั่นใจในการขายสินค้า คอนกรีตบล็อก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พศ. 2562

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค