อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  หยุดทำการ 1 วัน โดยจะเปิดทำการปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ทดสอบคุณภาพคอนกรีตบล็อก โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ( CKST PROJECT ) ร่วมทดสอบ คุณภาพของ คอนกรีตบล็อกวงกลม (WK-BLOCK ) โดย ทดสอบการรับแรงอัดคอนกรีตบล็อก  ( Load bearing wall ) ตามมาตรฐาน มอก.57-2533  และ มาตรฐาน ASTM   C140  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่การรับแรงอัด คอนกรีตบล็อกวงกลม ( Total Compressive Strenght ) 11 MPa. ( 110 Ksc.)   สูงกว่าเกณท์ ที่่มาตรฐาน มอก.กำหนดไว้ ที่ 7 Mpa. ( 70 ksc.)  การทดสอบจะสุ่ม ทุกๆ คอนกรีตบล็อก 5 ก้อน จาก คอนกรีตบล็อกที่ส่งเข้า 10,000 ก้อน

 

 

 

ยินดีต้อนรับ คณะ ที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ( CKST PROJECT ) เยี่ยมชม โรงงานวงกลม

ยินดีต้อนรับ คณะ ที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม  ( CKST PROJECT ) เยี่ยมชม โรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 คณะที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม นำโดย คุณวิชิต อสัมภินทรัพย์ ( Deputy Rsident Architcet ) คุณณัฐวุฒิ แรงจริง ( Site Eng. Inspector Building service ) คุณวิสูตร คำบรรณรักษ์ ( QC lab อาวุโส ) และ คณะ CKST project ให้เกียรติเข้าเยียมชม โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก ( WK-BLOCK ) ชมกระบวนการผลิต อิฐบล็อก การควบคุมคุณภาพ ก่อนจัดจำหน่าย

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค