อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับคณะ SCG Sourcing เยี่ยมชม กระบวนการผลิตบล็อกวงกลม

ยินดีต้อนรับ ทีม SCG Sourcing  นำโดย คุณธีรศักดิ์ ฉลองมณีรัตน์ ผู้จัดการ กลุ่ม Roof & Metal Sheet Category

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ 2562 ทีม SCG Sourcing เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK ชมกระบวนการผลิต คอนกรีตบล็อก  , การควบคุุมคุณภาพ อิฐบล็อก โดย วัสดุคอนกรีตบล็อกวงกลม ( Raw materials ) ส่วนใหญ่ มาจาก SCG  จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพอิฐบล็อก ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตรฐานอเมริกา ( ASTM Standard ) และ ตามมาตรฐาน มอก. ของไทย ( TIS Standard )

 

 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด

ยินดีต้อนรับ คณะ SCG ท่าหลวง เยี่ยมชมโรงงานวงกลม อิฐบล็อก

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  คณะ SCG โรงงานปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง

นำโดย คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี ( Techical Service Manager )  เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต

คอนกรีตบล็อก วงกลม เข้าชมวิํธีการควบคุม คุณภาพ อิฐบล็อก พร้อมให้คำแนะนำ วิธีการดูแล รักษาเครื่องจักร

และ การดูแล เรื่องความปลอดภัยในโรงงาน 

 

 

 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) ในรัชสมัยของพระองค์

สยามประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความ

ผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค