อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ คณะ SCG ท่าหลวง เยี่ยมชมโรงงานวงกลม อิฐบล็อก

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  คณะ SCG โรงงานปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง

นำโดย คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี ( Techical Service Manager )  เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต

คอนกรีตบล็อก วงกลม เข้าชมวิํธีการควบคุม คุณภาพ อิฐบล็อก พร้อมให้คำแนะนำ วิธีการดูแล รักษาเครื่องจักร

และ การดูแล เรื่องความปลอดภัยในโรงงาน 

 

 

 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) ในรัชสมัยของพระองค์

สยามประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความ

ผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด

ยินดีต้อนรับ นศ ฝึกงานโครงการ Excellence Model School เข้าเยียมชม โรงงานวงกลม

 

ยินดีต้อนรับ นศ.ฝึกงานโครงการ Excellence Model school จำนวน 95 คนเข้าเยียมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

มื่อวันที่  3 กันยายน พศ. 2562 ตามที่มีโครงการ ภาครัฐ ' ฝีมือชนคนสร้างชาติ'  โดย SCG ได้รับนโยบายดังกล่าว เป็นหลักสูตร การฝึกงานที่สถานที่ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาช่างเทคนิค ให้พร้อมเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และ รองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ รวมถึง สนับสนุน ส่งเสริมให้ นศ. มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และ ปรับตัวให้เข้ากับการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ยินดีต้อนรับ คณะ Audit CKST Joint Venture MRT Orange Line เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 ยินดีต้อนรับ คณะ ตรวจสอบคุณภาพ Internal Audit Supplier  โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม

 MRT Orange Line ( East section ) Project CKST Joint Venture เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 WK-BLOCK เพื่อตรวจสอบ ข้้นตอน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ของ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 นำโดย คุณพุฒิพงษ์ แก้วสุข  Q.A Inspector เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค