อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

Chairman of Besser Company Michican U.S.A เข้าเยี่ยมชม โรงงาน หจก.วงกลม

เมื่อวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2555 Mr. Jim Park and Georgene ( Chairman of Besser Company Michican U.S.A ) เข้าเยี่ยมชม โรงงาน หจก.วงกลม ต้อนรับโดย นายประเสริฐ กิติเรียงลาภ ( กรรมการผู้จัดการ ) น.ส มุทิตา กิติเรียงลาภ ( ผจก.ฝ่ายขาย ) นายพงศธร กิติเรียงลาภ (ผจก.โรงงาน )

Read more...

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค