อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ คณะ Audit CKST Joint Venture MRT Orange Line เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 ยินดีต้อนรับ คณะ ตรวจสอบคุณภาพ Internal Audit Supplier  โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม

 MRT Orange Line ( East section ) Project CKST Joint Venture เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 WK-BLOCK เพื่อตรวจสอบ ข้้นตอน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ของ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 นำโดย คุณพุฒิพงษ์ แก้วสุข  Q.A Inspector เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค