อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ นศ ฝึกงานโครงการ Excellence Model School เข้าเยียมชม โรงงานวงกลม

 

ยินดีต้อนรับ นศ.ฝึกงานโครงการ Excellence Model school จำนวน 95 คนเข้าเยียมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

มื่อวันที่  3 กันยายน พศ. 2562 ตามที่มีโครงการ ภาครัฐ ' ฝีมือชนคนสร้างชาติ'  โดย SCG ได้รับนโยบายดังกล่าว เป็นหลักสูตร การฝึกงานที่สถานที่ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาช่างเทคนิค ให้พร้อมเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และ รองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ รวมถึง สนับสนุน ส่งเสริมให้ นศ. มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และ ปรับตัวให้เข้ากับการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค