อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ทดสอบคุณภาพคอนกรีตบล็อก โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ( CKST PROJECT ) ร่วมทดสอบ คุณภาพของ คอนกรีตบล็อกวงกลม (WK-BLOCK ) โดย ทดสอบการรับแรงอัดคอนกรีตบล็อก  ( Load bearing wall ) ตามมาตรฐาน มอก.57-2533  และ มาตรฐาน ASTM   C140  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่การรับแรงอัด คอนกรีตบล็อกวงกลม ( Total Compressive Strenght ) 11 MPa. ( 110 Ksc.)   สูงกว่าเกณท์ ที่่มาตรฐาน มอก.กำหนดไว้ ที่ 7 Mpa. ( 70 ksc.)  การทดสอบจะสุ่ม ทุกๆ คอนกรีตบล็อก 5 ก้อน จาก คอนกรีตบล็อกที่ส่งเข้า 10,000 ก้อน

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค