อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา เลือกใช้อิฐบล็อก วงกลม

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ไว้วางใจให้ หจก.วงกลม WK-BLOCK เป็นผู้ผลิตสำหรับงานดีไซน์สไตล์ พิเศษ ( Special concrete block )

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค