อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ ทีม SCG Home-Consumer solution business sheet เข้าเยียมชม รง.วงกลม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  บริษัท SCG Cement -Builiding Materials co.ltd หน่วยงาน 

SCG Home-Consumer solution business sheet ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

ชมกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานมอก.  การขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก เพื่อเลื่อกใช้ในโครงการคุณภาพต่อไป

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค