อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับคณะทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญา 1 และ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางคณะทำงาน ที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา1 และ สัญญา2

 ให้เกียรติเยียมชม รงงาน คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ณ. จังหวัดสระบุรี เข้าชมกระบวนการผลิต อิฐบล็อก   การทดสอบวัสดุคอนกรีตบล็อก  ตามมาตรฐานของโครงการรถไฟฟ้า และตามมาตรฐาน มอก. คอนกรีตบล็อก

นำโดยคุณวิชิต อสัมพินทรัพย์ ( Deputy Resindent Engineer) คุณ บุญเลิศ ภักดีสม ( QC specialist ) และคณะทำงานโครงการฯ

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค