อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ราคาอิฐบล็อก ชลบุรี ระยอง

ราคาโปรโมชั่น อิฐบล็อก ส่ง ชลบุรี และ ระยอง

 หน่วยงาน ชลบุรี ( พร้อมส่ง )

1. อิฐบล็อก 7 ซม ธรรมดา ก้อนละ 6.50 บาท

2. อิฐบล็อก 7 ซม มอก.  ก้อนละ 8.75 บาท

3. อิฐบล็อก 9 ซม ธรรมดา ก้อน 9.25 บาท

4. อิฐบล็อก 9 มอก. ก้อนละ 10.75 บาท

  หน่วยงาน ระยอง ( พร้อมส่ง )

1. อิฐบล็อก 7 ซม. ธรรมดา 6.75 บาท

2. อิฐบล็อก 7 ซม. มอก. 9.00 บาท

3. อิฐบล็อก 9 ซม. ธรรมดา 9.50 บาท

4. อิฐบล็อก 9 มอก. ก้อนละ 10.75 บาท

 

ติดต่อ เบญ 0846754002 , พงศธร 0816345288

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค