อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงานวงกลมขอแจ้งวันหยุดปีใหม่ 30 ธค.59 -1 มค.60

++ โรงงานวงกลม ขอแจ้งวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 30 ธค.59 - 1 มค.60 +++

โดยโรงงานจะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 2 มกราคม 2560

ในโอกาศปีใหมนี้ ทางโรงงานวงกลม ขอขอบพระคุณต่อท่านลูกค้า และ คู่ค้าทุกท่าน ทีให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ทางวงกลมจะ พัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

++ HAPPY NEW YEAR 2017++

May this year bring inspiration and happiness to you and your family.

wk - team

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค