อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

วงกลม ผลิต Ballast blocks สำหรับงาน แผง Solar Rooftop

วงกลม บล็อก ผลิต Ballast block สำหรับงาน แผงโซลาร์ เซล บนหลังคา ( Solar roof top )

 --  อิฐคอนกรีคตัน ขนาด 400 x200x 50 mm.  (ความคลาดเคลื่อน 3 mm )

--- ควบคมุน้ำหนัก 7 kg.

---  แรงอัดด้านบน ( Compressive strength )   175 ksc  > 21 ksc

 

++++ วงกลม บล็อก รับผลิต อิฐคุณภาพสูง ทุกขนาด ทุกมาตรฐาน มอก.++++++++++

                     ด้วยประสบการณ์มากว่า 40 ปี

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค