อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงานวงกลมขอแจ้งวันหยุดอาสาฬหบูชา 27-29 กรกฎาคม 2561

โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุด วันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2561

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล

++ โดย โรงงานวงกลม จะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ++++

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค