อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ คณะ SCG ท่าหลวง เยี่ยมชมโรงงานวงกลม อิฐบล็อก

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2562  คณะ SCG โรงงานปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง

นำโดย คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี ( Techical Service Manager )  เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต

คอนกรีตบล็อก วงกลม เข้าชมวิํธีการควบคุม คุณภาพ อิฐบล็อก พร้อมให้คำแนะนำ วิธีการดูแล รักษาเครื่องจักร

และ การดูแล เรื่องความปลอดภัยในโรงงาน 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค