อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงานวงกลม ปิดให้บริการ 31-3 มกราคม 2559

โรงงาน วงกลม WK- FACTORY

ปิดให้บริการเนื่องในเทศการปีใหม่

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559

โดยจะเปิดให้บริการ อีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2559

 

WONGKLOM WII BE CLOSED ON

DECEMBER 31,2015 - JANUARY 3 ,2016

AND WILL REOPEN JANUARY 4, 2016

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค