อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ นศ.ฝึกงาน โครงการ Excellent Model School ในเครือSCG เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

ยินดีต้อนร้บ น้องๆ นักศึกษา ฝึกงานโครงการ Excellent Model School จาก เครือ SCG และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ( ท่าหลวง) จำกัด เข้าเยี่ยมชม บริษัท นพปฎล จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาช่างเทคนิคให้พร้อมเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ โดยปรับให้ระบบการสอนโดยมีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพในอนาคต น้องๆ นักศึกษา จำนวน 121 คน

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค