อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โครงการ Supernap เลือกใช้ คอนกรีตบล็อก Split Face วงกลม

ขอขอบคุณโครงการซุปเปอร์แนป ประเทศไทย เลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม
โครงการ : รั้วรอบโรงงาน Supernap จ.ชลบุรี
ผู้รับเหมา : บจก. Thai Obayashi Corporation
ผลิตภัณท์ : คอนกรีตบล็อก สปริสเฟส ( split face ) มาตรฐานมอก.57-2533 , ASTM C 140 ขนาด 19x19x39 cm. รหัส WK-8 S

ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป เป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลก ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ยิ่งใหญ่และ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซี่ยน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเชื่อมโลกธุรกิจสู่สากล ศุนย์ฯ ออกแบบและสร้างขึ้น ตามข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับระดับสูงสุด Tire IV Gold ตามมาตรฐานเดียวกับ ศูนย์ข้อมูล Switch ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค