อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ค่าการนำความร้อน ของ คอนกรีตบล็อก

ค่าการนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม  นอกจากจะมีคุณสมบัติ เรื่อง ความแข็งแรง ( Compressive strength )  คุณสมบัติ เรื่องการ ทนไฟ ( Fire rate ) คุณสมบัติ เรื่องการ กันเสียง ( Noise resistance ) และ คุณสมบัติ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ ผนัง คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม มีค่าการนำความร้อน ดังนี้  ( ทดสอบโดย กรมวิทยาศาตร์บริการ )

1. อิฐตัน FAST BRICK           มีค่า 0.726  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

2. อิฐ คอนกรีตบล็อก 7 cm.    มีค่า  0.436  วัตต์ต่อเมตร- เคลวิน

3. อิฐ คอนกรีตบล็อก 9 cm.    มีค่า  0.456  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

จะเห็นได้ว่า ค่าการนำความร้อน คอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าน้อยกว่า ค่าการนำความร้อน ของ อิฐมอญ ที่มีค่าระหว่าง 1.1-1.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน และ มีค่า สูงกว่า ค่าการนำความร้อนของ อิฐมวลเบา ที่มีค่าระหว่าง 0.1-0.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน ไม่มากนัก

คอนกรีตบล็อก วงกลม จึงเป็นผนัง คอนกรีต ที่มีความคุ้มค่า แข็งแรง เหมาะกับ สภาพ ภูมิอากาศประเทศไทย ซึงเป็นเขตร้อนชื้น ด้วยคุณสมบัติ ที่ครบถ้วน ปลอดภัย ต่อ อัคคีภัย การเป็นเชื้อรา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของสินค้า โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , id line : wkblock , Tel. 081 6345 288

WK-TEAM

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค