อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐตัน FAST BRICK และ บล็อกวงกลม ได้รับการรับรอง Made in Thailand

อิฐตัน ฟาสบริก FAST Brick และ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ได้รับการรับรอง

 ++  สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย 

 ++  โดยธุรกิจ ที่จดทะเบียนถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย 

 ++  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการรับรอง จากสภาอุตสาหกรรมไทย

 เป๋นสินค้า Made in Thailand อักษรย่อ Mit

ขอขอบคุณ American Embassy RDPF มั่นใจเลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 วงกลมบล็อก WK-BLOCK ขอขอบคุณ โครงการ American Embassy RDPF ( Regional Diplomatic Pouch Facility ) Location : Rajdamri ที่มั่นใจ คุณภาพคอนกรีคบล็อกวงกลม รหัส WK-6 ขนาด 14 x19x39 cm TIS 57-2560 SMOOTH SURFACE ผิวละเอียด ที่สามารถก่อโชว์แนว โดยไม่ต้องฉาบผิว

 

โรงงานวงกลม เรียนแจ้งวันหยุด ที่ 1 พ.ค.64 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุดทำการวันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ2564 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

และเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค