อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ นศ ฝึกงานโครงการ Excellence Model School เข้าเยียมชม โรงงานวงกลม

 

ยินดีต้อนรับ นศ.ฝึกงานโครงการ Excellence Model school จำนวน 95 คนเข้าเยียมชม โรงงานวงกลม WK-BLOCK

มื่อวันที่  3 กันยายน พศ. 2562 ตามที่มีโครงการ ภาครัฐ ' ฝีมือชนคนสร้างชาติ'  โดย SCG ได้รับนโยบายดังกล่าว เป็นหลักสูตร การฝึกงานที่สถานที่ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักศึกษาช่างเทคนิค ให้พร้อมเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม และ รองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ รวมถึง สนับสนุน ส่งเสริมให้ นศ. มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ และ ปรับตัวให้เข้ากับการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ยินดีต้อนรับ คณะ Audit CKST Joint Venture MRT Orange Line เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 ยินดีต้อนรับ คณะ ตรวจสอบคุณภาพ Internal Audit Supplier  โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม

 MRT Orange Line ( East section ) Project CKST Joint Venture เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

 WK-BLOCK เพื่อตรวจสอบ ข้้นตอน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ของ คอนกรีตบล็อกวงกลม

 นำโดย คุณพุฒิพงษ์ แก้วสุข  Q.A Inspector เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ คณะ DURA เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงกลม

 

 ยินดีต้อนรับ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจัดจำหน่าย คอนกรีตบล็อกวงกลม (WK-BLOCK ) ผ่านร้าน Modren trade ในแบรนด์ DURA นำพนักงานขาย ประมาณ 35 ท่าน เข้าชมกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความรับรู้และ  มั่นใจในการขายสินค้า คอนกรีตบล็อก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พศ. 2562

 

SCG และ บริษัท รับสร้างบ้าน เยี่ยมชม โครงการก่อสร้าง หลังสวนวิลเลจ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะ SCG และ กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ประกอบด้วย 1. บจก.ท็อปเอสที บิลเดอร์ 2. บจก.ดับบลิวเฮ้าส์ 3. บจก.มาสเตอร์แปลน 101 4. บจก.ริชชี่เฮ้าส์  ให้เกียรติเยี่ยมชม โครงการก่อสร้าง อาคาร และโรงแรมหรู 5 ดาว หลังสวนวิเลจ ที่มั่นใจ เลือกใช้ อิฐคอนกรีตตัน FAST BRICK จาก WK-BLOCK เป็นผนังภายใน และ ภายนอกโครงการทั้งหมด ขอขอบคุณ คุณสุทธิ มุ่งดี ผู้จัดการโครงการ บจก.Thai-obayashi นำเยียมชม และให้คำแนะนำในการวางแผนการก่อสร้าง ให้ปลอดภัย ได้คุณภาพในการก่อสร้าง และเสร็จทัน ตามแผนที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค